Saite

AFHL

Kultūra un sports

Praulienas pagasta iedzīvotājiem brīvajā laikā ir iespēja:
- dejot vidējās paaudzes deju kopā “Saikavieši”, vadītāja Jolanta Anusāne,
- spēlēt teātri Saikavas dramatiskajā kolektīvā, režisore Lidija Ludborža,
- spēlēt teātri Praulienas amatierteātrī, režisore Vija Miška,
- dziedāt sieviešu vokālajā ansamblī, vadītāja Inga Avišāne.

Praulienas pagastā darbojas Saikavas Tautas Nams, kur Jūs varat apmeklēt gan pašmāju kolektīvu, gan vieskolektīvu koncertus, uzvedumus un teātra izrādes, balles un atpūtas vakarus gadskārtu ieražu svētkos, valsts svētkos un brīvdienās.

Pagasta pašdarbnieki ar labiem rezultātiem piedalās rajona skatēs, ir atsaucīgi un labprāt brauc ar viesizrādēm un koncertē kaimiņpagastos un rajonos.

Praulienas pagastā četras reizes gadā notiek lieli sporta pasākumi. Tie ir:
- “Ziemas sporta diena”,
- “Lieldienu sports”,
- Praulienas kauss volejbolā,
- Saikavas sporta diena.
Vienu reizi nedēļā Praulienas pamatskolas sporta zālē notiek treniņi volejbolā, futbolā un citās sporta spēlēs. Ziemā darbojas ledus laukums pie viesu nama “Apiņu kalte”, kur ir iespējams slidot un spēlēt hokeju.

 

Praulienas amatierteātra, Saikavas dramatiskā kolektīva un deju kopas "Saikavieši" vēsture

Teātris Praulienā darbojas ilgus gadus. Viens no spilgtākajiem darbības posmiem bija laiks, kad teātri vadīja režisors Rūdolfs Baltaisvilks.

No 1992. gada ar Praulienas drāmas kopu strādā režisore Vija Miška. Līdz 2007. gadam iestudētas 15 izrādes. Ir aktieri, kas teātrī darbojas ilgi. Māra Gaidule piedalījusies visās izrādēs. Daudzās izrādēs un veiksmīgi spēlējuši I. Ūdris, L. Dreika, J. Vecozols.

Teātris piedalījies rajona teātru skatēs un Teātru dienas pasākumos Madonā, draudzējies ar Suntažu drāmas kopu, rādījis izrādes arī Suntažos.

2003. gadā gūti labi panākumi ar izrādi „Sestdienas vakars". Izrādi redzējusi un atzinīgi novērtējusi arī autore L.Stumbre. Šajā izrādē spēlēja 2 aktieri - M. Gaidule un I. Ūdris. Tas bija lielisks sniegums, ko novērtēja arī skates "Gada izrāde" žūrija. Teātris piedalījās skates finālā Jelgavā. Tika iegūta nominācija "Gada režisors" un Tautas Mākslas centra diploms.
Spilgtākās izrādes no 1992. gada: E. Zālīte "Pirktā laime", M. Zīverts "Ķīnas vāze", L. Stumbre "Sestdienas vakars", E. Vulfs "Līnis murdā", E. Zālīte "Bīstamais vecums".

Praulienas teātra kopai ir jaunas ieceres, kas liecina, ka teātra spēlēšanas tradīcijas Praulienā tiks uzturētas.

Saikavas dramatiskais kolektīvs savas gaitas uzsāka 1993. gadā. Pirmā luga - J. Anerauda "Grēku grāmata". Iestudēti 11 daudzcēlieni, 5 viencēlieni, neskaitāmi skeči. Ar viesizrādēm esam apbraukājuši ļoti daudzus sava rajona pagastus, bijuši arī Rēzeknes un Ludzas rajonos, uz teātra festivālu Talsos. Visi pašreizējie aktieri darbojas teātrī no dibināšanas dienas. Par viņiem var teikt tikai labus vārdus: M. Lauvu, P. Garanci, I. Lapiņu, L. Aukuli, S. Sniedzi, I. Kolneju, A. Lauvu.

Deju kopā "Saikavieši" dejo jautri, atraktīvi un draudzīgi cilvēki. Deju kopa dibināta 1993. gadā. Tās dibinātāja Lidija Škoļnija.

Repertuārā ir gan latviešu, gan kaimiņvalstu tautu dejas. Dejotāji vairākkārt ir piedalījušies Dziesmu un deju svētkos Rīgā.
Ļoti labi draugi ir Igaunijā - Raplas apriņķī. Deju kopa ir ciemojusies pie viņiem un uzņēmusi draugus pie sevis Latvijā. Koncerti ir sniegti Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Slovākijā. Deju kopas vadītāja no 1996. gada ir Jolanta Anusāne.

Kultūras un sporta darba organizatore Praulienas pagastā Sarmīte Lazdiņa 64860053.

_
Šodien vārdadienu svin

Liza, Līze, Elizabete, Betija

Praulienas pagasta galerija
Margrietiņas Bērnudārza galerija
Bērnudārzs Pamatskolas galerija
Pamatskola Karte
Karte
 
Madona Madonas rajons