Saite

AFHL

Aktualitātes

Praulienas pagasta Radošo talantu konkursā „ Mēs nākam no Praulienas”

Praulienas pagastā dzimuši ļoti talantīgi cilvēki,

kas ar savu radošo darbību Praulienas vārdunesuši

Madonas novadā, Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām.

Arī šobrīd mums pagastā dzīvo talantīgi iedzīvotāji.

Šogad Praulienaspagasts atzīmēs 510 gadadienu,

kopš Praulienas vārds pirmo reizi pieminēts rakstos.

Atzīmējot šo svarīgo notikumu aicinām piedalīties

Praulienas pagasta

Radošo talantu konkursā

„ Mēs nākam no Praulienas”

 Konkursa norise un dalībnieki

 Konkurss notiek vienā kārtā, dalībnieki tiek vērtēti pa  vecuma grupām:

·         Pirmsskolas vecuma bērnu – līdz 6 gadu vecumam /Praulienas cālis/;

·         Bērnu – no 7 līdz 10 gadu vecumam;

·         Pusaudžu – no 11 līdz 15 gadu vecumam;

·         Jauniešu – no 16 līdz 21 gada vecumam;

·         Pieaugušo – no 22 līdz 60 gadu vecumam;

·         Senioru – no 60 gadu vecuma.

Konkursā var piedalīties ar radošā talanta skatuvisku priekšnesumu, ar kopējo uzstāšanās laiku līdz 5 minūtēm, izpildot individuāli vai grupā, autordarbus vai izpildījumus:

·         Muzikālu priekšnesumu – dziesma, instrumenta spēle, vokāli instrumentāls priekšnesums;

·         Horeogrāfisku priekšnesumu – deja, kustību etīde, vingrojums;

·         Dramatisku priekšnesumu – dzejas vai prozas lasījums, skečs, pantomīma;

·         Citu skatuvisku priekšnesumu – cirka, starpnozaru vai dažādu jomu apvienojošs priekšnesums.

Konkursa dalībnieki var būt Praulienas pagasta  iedzīvotāji, kas sagatavojuši atbilstoša satura priekšnesumus un pieteikuši dalību nolikuma noteiktajā kārtībā.

Konkurss  notiek Saikavas tautas namā 2017.gada 4.martā.

Dalības noteikumi

Dalībai Konkursā var pieteiktieslīdz 17.februārim iesniedzot personīgi vai iesūtot lektroniski pieteikuma anketu Praulienas pagasta kultūras darba organizatorei Sarmītei Lazdiņai .

Sīkāka informācija Konkursa nolikumā.

Anketas un Konkursa nolikums atrodams Praulienas mājaslapā - prauliena@madona.lv

 

Būsim aktīvi dalībnieki, gan līdzjutēji!

Jo tikai mēs paši savupagasta dzīvi varam veidot

 interesantāku un krāšņāku!

 

PielikumsPielikums 1.doc
Praulienas atklātais turnīrs galda tenisā
Attēls


26.februārī plkst.10.00 Praulienas skolas zālē.

 

  Kopš 1.kārtas atklātajā turnīrā galda tenisā Praulienā pagājis mēnesis.

Sportisti, arī tie, kuri nav  iepriekš piedalījušies,  aicināti piedalīties turnīra 2.kārtā 26.februārī.

Kā jau tika rakstīts, 1.kārtā turnīrā dalību ņēma 35sportisti, no tiem 8 jaunieši.

Nākošās kārtas  notiks 26.martā, 30.aprīlī.

 Ieskaitē tiks vērtēti 2 labākie rezultāti no pirmajiem 3 posmiem un ceturtā posma rezultāts.

 Sacensību sākums pl.10.00 Praulienas skolas sporta zālē.

Pieteikumi par piedalīšanos jāiesniedz līdz pl.9.45.

Sacensību galvenais tiesnesis Zigmārs Gulbis.

  Dalības maksa 3 euro.

 Sacensībās vēlamies redzēt arī dalībniekus jauniešu grupā.

Jaunieši(jaunietes) vecumā līdz 18.g no dalības maksas tiek atbrīvoti.

 Sīkāka informācija 29491287, 26438912, 27825165.

 Sporta darba organizatore Praulienas pagastā Sarmīte Lazdiņa

 

Pirmizrāde''Trīs košas dāmas''
Attēls 
Praulienas atklātais turnīrs galda tenisā
AttēlsJau trešo gadu Praulienas skolas zālē notiek sacensības galda tenisā. Sacensībās piedalās dalībnieki no Gulbenes, Alūksnes, Siguldas, Rēzeknes, Pļaviņām, Balviem, Apes un dalībnieki no Madonas novada.

Šogad sacensības norisināsies 4 kārtās -29.janvārī, 26.februārī, 26.martā, 30.aprīlī.

Ieskaitē tiks vērtēti 2 labākie rezultāti no pirmajiem 3 posmiem un ceturtā posma rezultāts.

Sacensību sākums pl.10.00 Praulienas skolas sporta zālē.

Pieteikumi par piedalīšanos jāiesniedz līdz pl.9.45.

Sacensību galvenais tiesnesis Zigmārs Gulbis.

 Dalības maksa 3 euro.

Sacensībās vēlamies redzēt arī dalībniekus jauniešu grupā.

Jaunieši(jaunietes) vecumā līdz 18.g no dalības maksas tiek atbrīvoti.

Sīkāka informācija 29491287, 26438912, 27825165.

Sporta darba organizatore Praulienas pagastā Sarmīte Lazdiņa

Ar izrādi viesosies Jaungulbenes amatierteātris „Kuriozs”

14.janvārī plkst.12.00

Saikavas tautas namā

ar izrādi viesosies

Jaungulbenes amatierteātris „Kuriozs”

Nikolajs Erdmanis „Pašnāvnieks”

Režisore: Sarmīte Supe-Stabiņa

Ieeja – 2.00 euro

Jauno grupu un ansambļu konkurss.

23.oktobrī plkst.17.00

Praulienas pamatskolas zālē

Jauno grupu un ansambļu konkurss.

 

Jauno grupu un ansambļu konkursā piedalīsies grupas:

 

 FRADAY`S EVENING no Rēzeknes, GRIO no Rīgas, HIGER STATE OF MIND no Rīgas, IMPRO BAND no Ķeipenes, ISIDORA PAGALMS no Dzērbenes, MELNS UZ BALTA no Madonas, PA STĪGAI no Lizuma, RES no Cesvaines,  SILVIA no Siguldas, THERD PARTY no Jēkabpils, WILD PRIDE no Neretas, GULBENES NOVADA VALSTS ĢIMNĀZIJAS.

 

 Pēc konkursa uzstāsies rokgrupa „Laime pilnīga”.

 

Aicinām skatītājus apmeklēt pasākumu un atbalstīt jaunos māksliniekus.

 

Ieeja uz pasākumu  EUR 3,00.

 

 

Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņas vietas labiekārtošana.
Attēls

 Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņas vietas labiekārtošana.

 Praulienas pagastā Vistiņlejas kapsētā atrodas Latvijas Brīvības cīņās kritušo /1918.g-1920.g./ piemiņas vieta.

Vēl 2 pasaules kara laikā, Vistiņlejas kapsētā, šajā piemiņas vietā bijuši 4-5 koka krusti, un draudze tos kopusi kā 1.pasaules karā kritušo karavīru kapus.

 Līdz 2004.gadam šī piemiņas vieta ir nekopta un bez piemiņas zīmēm.

      2004.gadā Vistiņlejas kapsētā, šajā piemiņas vietā, tiek uzstādītas koktēlnieka Jura Neimaņa gatavotās piemiņas zīmes Latvijas Brīvības cīnītāju piemiņai.

     Gadiem ejot šīs piemiņas  zīmes bija novecojušas,  bojātas un neizlasāmas. Piemiņas vietai bija nepieciešami ievērojami uzlabojumi, lai izveidotu pievilcīgu, estētisku  šo vietu. Tādēļ bija nepieciešams  norobežot piemiņas vietu ar dekoratīvu elementu - betona apmalēm, atjaunot melnzemes virskārtu, izveidot zālāju,

 uzstādīt  jaunas piemiņas zīmes, identiskas bojātajām zīmēm.

 Atsaucoties lubāniešu aicinājumam, iestādīt nokareno pīlādzi pie Brīvības cīnītāju atceres vietas.

    Atjaunojot, labiekārtojot piemiņas vietu Vistiņējas kapsētā - būtu aicinājums atcerēties un kopt savas valsts vēsturisko mantojumu.

 

Biedrība „Ritentiņš” pavasarī piedalījās projektu konkursā „Madonas novada pašvaldības Nevalstisko organizāciju Projektu konkurss”, ar projektu „Latvijas Brīvības cīņās kritušo/1918.g. - 1920.g./ piemiņas  vietas atjaunošana, labiekārtošana  Vistiņlejas kapsētā ”.

 Projekts tika atbalstīts, un projekta īstenošanai Madonas pašvaldība piešķīra finansējumu EUR 804,40 apmērā. Par šo finansējumu nepieciešams bija iegādāties dekoratīvās betona apmales, nokareno pīlādzi un izgatavot un uzstādīt piemiņas zīmes, identiskas bojātajām zīmēm.

Projekts ir veiksmīgi īstenots.

 

Vislielāko Paldies vēlamies teikt Madonas pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Liels Paldies visiem, kas ņēma dalību projekta īstenošanā. Paldies  Mārim Laizānam par kvalitatīva darba veikšanu - piemiņas zīmju izgatavošanu, kapu pārzinei  Intai Pekšai un Praulienas pagasta pārvaldei par līdzdalību šī projekta īstenošanā un tā uzturēšanā.

 

 

Biedrības „Ritentiņš” vārdā: Valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja Sarmīte Lazdiņa

 

 

 

 

 

 

 

Saikavas tautas namā izrāde
Attēls

15.oktobrī plkst.19.00

Saikavas tautas namā

 

Kas ir manas dzīves jēga? Kur to meklēt? Un vai vispār meklēt? Vai tas ir saprast sevi? Vai tas ir atrast sevi? Klausīties citu pamācībās, vai labāk ieklausīties sevī un dzīvot saskaņā ar sevi? Tik daudz jautājumu, tik daudz neskaidrību.. un tik maz atbilžu

 

A. Neiburgas stāsta

"Stum, stum"

dramatizējumā

Saikavas amatierteātris aicina padomāt.

Par ko? Katram droši vien par kaut ko citu....

 

Režisore: Aija Špure

Ieeja - brīva

 

 

Svecīšu vakars
2016.gada 17.SEPTEMBRĪ PLKST.18.30 VISTIŅLEJAS KAPOS
SVECĪŠU VAKARS
ŠAJĀ DIENĀ TIEKAT AICINĀTI AIZDEGT SVECĪTI UN APMEKLĒT SAVU PIEDERĪGO ATDUSAS VIETAS UN KĀDU MIRKLI PADOMĀT PAR SAVIEM AIZGĀJUŠIEM TUVINIEKIEM
Kapusvētki

KAPUSVĒTKI

VISTIŅLEJAS KAPSĒTĀ

16.07.2016. PLKST 13.00

Pirmā (1) | 1 2 | Pedējā (2)
_
Šodien vārdadienu svin

Liza, Līze, Elizabete, Betija

Praulienas pagasta galerija
Margrietiņas Bērnudārza galerija
Bērnudārzs Pamatskolas galerija
Pamatskola Karte
Karte
 
Madona Madonas rajons