Saite

AFHL

Ievērojamākās personas

Rakstniece Ilze Indrāne. Rakstnieces dzīve ar Praulienu saistīta pusgadsimta garumā. "Šī ir bijusi svētīga vieta man un manam darbam". Uzrakstītas 25 grāmatas, kurās vairākumā attēloti Praulienas cilvēki: skolnieki, zemnieki, inteliģence, vecie ļaudis. Atceras kā vecais Ezeriņš saulrieta stundās iznāk uz sava ceļa uzbēruma un skatās apkārt savā pasaulē kā pats Dieviņš, vēlot visiem labu rītdienu. Rakstnieces aicinājums: mīlēt un lepoties ar savu zemi, ar savu Latviju.

Kordiriģents Haralds Mednis. Ar "Dzintariem" saistās ievērojamā mūzikas darbinieka, kordiriģenta, republikas Dziesmu svētku virsdiriģenta skolas un jaunības gadi. Latvijas 9. Dziesmu svētkos viņa vadītais Lazdonas draudzes koris lauku koru grupa ieguva 1. vietu un H. Mednis aizgāja dzīvot un strādāt uz Rīgu.

Komponists Jānis Norvilis - vairāku iemīļoto dziesmu ("Balsis", "Svēts mantojums", "Daugav's abas malas") autoram šūpulis kārts "Mauros".

Operdziedātāja Ksenija Bidiņa Straubs - dzimusi 1910. g. 3. oktobrī "Mauros".

Dzejnieks, tulkotājs Jānis Medenis - dzimis "Lejasješkās" Ūbānu pilskalna pakājē; pirmais Annas Brigaderes prēmijas laureāts.

Rakstnieks  novelists  Jānis   Ezeriņš -  no   1922.-1924. gadam dzīvojis "Norās", te par godu rakstniekam ir piemiņas plāksne.

Ģenerālis Jānis Ezeriņš - dzimis "Skubos", ģenerālis, Lāčplēša Kara ordeņa II, III šķiras kavalieris. 1941. gadā izsūtīts uz Sibīriju, kur gājis bojā.

Vilis Vārsbergs - "Danču" mājās dzimis ilggadējais Amerikas latviešu Luteriskās draudzes arhibīskaps; 90-tajos gados bija LU teoloģijas fakultātes dekāns.

Jānis Pommers - Latvijas pareizticīgās baznīcas arhibīskaps, dzimis "llzessalās", Saeimas deputāts, 2001. g. iecelts svēto kārtā, zvērīgi nogalināts.

Fricis Indriksons - savācis un nosūtījis Krišjānim Baronam 1506 dainas.

Voldemārs Goldbergs - dzīvojis "Gaiziņu" mājās, slavens cītaru un vijoļu meistars.

Pāvils Ozoliņš - veterinārārsts, veterināro zinātņu kandidāts, Lauksaimniecības akadēmijas veterinārās fakultātes profesors, dzimis 1895. g. "Graviņās".

Jēkabs Vītols - Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, 4 Valmieras kājnieku pulka kaprālis. Dzimis 1898. gada 12. maijā Praulienas pagastā.

Jānis Medenis - studentu rotas virsleitnants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, dzimis 1895. gada 14. martā Praulienas pagastā, 1941. gadā izsūtīts uz Noriļsku, kur miris 1942. gada 14. septembrī.

Gustavs Turss - Latvijas eveanģēliski luteriskās  Baznīcas Arhibīskaps no 1948.-1968.gadam. Dzimis 1890.gada.24.maijā Lazdonas draudzes Praulienas „Silniekos”. Cēlies no astoņu bērnu lielas zemnieku ģimenes.

_
Šodien vārdadienu svin

Liza, Līze, Elizabete, Betija

Praulienas pagasta galerija
Margrietiņas Bērnudārza galerija
Bērnudārzs Pamatskolas galerija
Pamatskola Karte
Karte
 
Madona Madonas rajons