Saite

AFHL

Pamatskola

Adrese: Praulienas pagasts “Pilsdārzi”, LV-4825. Tālrunis informācijai: 64807112.
Direktore: Tamāra Misiņa.

Skola

Himna skolai.

Jevgēnija Ulasa mūzika
Sandras Gotlaufas vārdi


Kad vairs nebūšu šai vietā
Sirds vēl mūžam ilgosies
Zaļi pakalni un lejas,
Zila debess mūžam te.

Pirmie sapņi lielai dzīvei.
Pirmie draugi, nesatikt tos vairs.
Un kā putni brīvi, mūžam brīvi – tu un es,
Mēs aizlidosim tālē.

Kādreiz tu un es,
Vienmēr tu un es.
Satiksimies šajā vietā,
Šeit Praulienā.Praulienas pamatskola ir viena no lielākajām pamatskolām Madonas novadā. Celta 1980.gadā. Atrodas skaistā un sakoptā vidē. 2000.gadā veikta skolas renovācija.

Skola piedāvā pamatizglītības programmas apguvi, kā arī daudzpusīgu izvēli interešu izglītībā:
- sports,
- vokālais ansamblis,
- kori,
- skolēnu teātris,
- tautas dejas,
- mūsdienu dejas,
- vizuālā māksla,
- keramika.

Interešu pulciņiem un mākslinieciskajiem kolektīviem ir labi sasniegumi rajona, novada un valsts konkursos, skatēs, sacensībās.

Skolēni gūst godalgotas vietas rajona un novada mācību olimpiādēs.

Skolā izveidotas tradīcijas:
- Zinību diena,
- skolas dzimšanasdienas svinības,
- salidojumi,
- skrējiens “Apkārt Praulienai”,
- konkursi “Mazā liepa, Mazais ozols”, “Gada skolēns”, “Gada klase”, “Zvirbulis”.

Praulienas pamatskola ir mūsdienīga, konkurētspējīga skola ar labu materiāltehnisko bāzi, piedāvā kvalitatīvu pamatizglītības apguvi.

Skolas vēsture

Praulienas pamatskola veidojusies no divām skolām.

Praulienas 1. skolas, kurai saknes meklējamas 1668. gadā, kad Lazdonas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Johans Vedekindts ir pieņēmis ķesteru-skolmeistaru. Veidojas Lazdonas ev. lut. draudzes skola.

Galvenais mācību priekšmets - ticības mācība un baznīcas dziesmu dziedāšana. 1736. gadā skolā mācās 6 bērni.
Tikai 1919. gadā skolu reformas laikā skola tiek pārdēvēta par Praulienas 2. pakāpes pamatskolu ar 6 klasēm. Tajā laikā skolas pārzinis bija Pēteris Mednis, viņš vadījis kori un iestudējis teātra izrādes. No 1925. gada līdz 1938. gadam tēva vietu skolā ieņem Haralds Mednis. Viņa vadītais Lazdonas draudzes koris ieņem 1. vietu lauku koru grupā.
1956. gadā skolā ievelk elektrību, kas paver jaunas iespējas mācību darbam. Skolā par skolotāju un internāta audzinātāju strādā Undīna Jātniece - rakstniece Ilze Indrāne.

Praulienas skola, skolēni un skolotāji parādās viņas grāmatās "Kur ir tāda egle", "Pirmās klases pasakas" u.c.

2000. gadā, Praulienas pamatskolas 20 gadu jubilejā, skolotāju un skolēnu salidojuma laikā, atklāts piemiņas akmens Praulienas 1. skolai.

Par Praulienas 2. skolas sākumu min 1860. gadu, kad kāds Bērziņš Praulienas bērniem mācījis lasīt. Gandrīz 50 gadus gluži līdzās darbojās divas mācību iestādes - balti apmestā Gustavskola luterāņu bērniem un ceļa malā koka mājā Jāņa skola pareizticīgajiem. Abas apvienojās 1919. gadā, skolu reformas laikā. Par pirmās pakāpes pamatskolas pārzini ieceļ Jāni Štrālu. Par skolotāju strādā Antonija Ezeriņa - rakstnieka Jāņa Ezeriņa sieva. Pēc Jāņa Ezeriņa zīmētās skices uzceļ paviljonu. Darbojas Praulienas pagasta koris, ko vada Jānis Štrāls.Te bija sava romantika - tuvīnie meži, jaukais paviljons ar laukumu priekšā, koncerti, izrādes, sarīkojumi, zaļumballes.

1980. gadā Praulienas centrā uzceļ jauno skolu. Praulienas 1. un 2. skola tiek slēgta.

Praulienas pamatskola ir viena no lielākajām pamatskolām Madonas rajonā. Atrodas skaistā un sakoptā vidē. 2000. gadā veikta skolas renovācija. Skola piedāvā pamatizglītības programmas apguvi, kā arī daudzpusīgu izvēli interešu izglītībā: sports, vokālais ansamblis, kori, skolēnu teātris, tautas dejas, mūsdienu dejas, vizuālā māksla, keramika. Interešu pulciņiem un mākslinieciskajiem kolektīviem ir labi sasniegumi rajona, novada un valsts konkursos, skatēs, sacensībās. Skolēni gūst godalgotas vietas rajona un novada mācību olimpiādēs.

Praulienas pamatskola ir mūsdienīga, konkurētspējīga skola ar labu materiāltehnisko bāzi, piedāvā kvalitatīvu pamatizglītības apguvi. Katra no šīm skolām ir savādāka, ar savu smaržu, savu zvana skaņu, savām tradīcijām, bet tā ir mūsējā. Īstā. Vienīgā.

_
Šodien vārdadienu svin

Liza, Līze, Elizabete, Betija

Praulienas pagasta galerija
Margrietiņas Bērnudārza galerija
Bērnudārzs Pamatskolas galerija
Pamatskola Karte
Karte
 
Madona Madonas rajons